سرشار از زندگی

طبقه بندی موضوعی

۱۲ مطلب با موضوع «برنامه نویسی» ثبت شده است

برای تولید فایل excel از DataTable می توان از EPPlus استفاده کرد.

برای شروع EPPlus را از اینجا دریافت کنید و آن را از حالت فشرده خارج کنید.

سپس در Visual Studio در منوی PROJECT گزینه ی Add Reference را کلیک کنید تا پنجره ای مانند شکل زیر ظاهر شود:


سپس با استفاده از دکمه ی Browse ، فایل دریافتی (EPPlus.dll) را انتخاب کنید.

بعد کدی مانند کد زیر را در فایل (code behind (.aspx.cs یا (generic handler (.ashx.cs قرار دهید:

using OfficeOpenXml;
using OfficeOpenXml.Table; //adding library

DataTable dt=GetDT(); //get your DataTable from some method or...
using (ExcelPackage pck = new ExcelPackage())
{
if (dt.Columns.Count > 0)
{
ExcelWorksheet ws = pck.Workbook.Worksheets.Add("addYourSubjectHere");
ws.Cells["A1"].LoadFromDataTable(dt, true, TableStyles.Medium6);
ws.Cells.AutoFitColumns();
using (ExcelRange rng = ws.Cells)
{
rng.Style.Font.SetFromFont(new Font("Tahoma", 10));
}
pck.Workbook.Properties.Title = "yourTitle";
Response.ContentType = "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet";
Response.AddHeader("content-disposition", "attachment; filename=Invoice.xlsx");
Response.BinaryWrite(pck.GetAsByteArray());
Response.End();
}
}
در صورتی که از این کد در generic handler استفاده می کنید، نیازی به 
Response.End();
 در انتهای کد نیست.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ بهمن ۹۲ ، ۱۵:۳۲
mjrh


یک روز که داشتم دنبال صفحه کلید مجازی برای پروژه ام می گشتم، این صفحه کلید به نظرم جالب اومد: اما بعد از دریافت و قرار دادن این صفحه کلید توی نرم افزارتون متوجه می شید که کلیدهای اون همیشه ثابت هستند. برای افزایش امنیت بهتره هر بار ترتیب کلیدها عوض بشه. برای این منظور، طوری ویرایشش کردم که کلیدهاش هر بار جاشون عوض بشه.

برای استفاده از این صفحه کلید ابتدا اون رو از اینجا دریافت کنید و همون طور که تو فایل دریافتی موجوده، موارد زیر رو به بخش header صفحه ی HTML تون اضافه کنید (به jQuery و jQueryUI هم نیاز دارید):

<script src="../script/jquery-1.10.2.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="../script/jquery.keyboard.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="../script/jquery-ui.custom.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="../script/jquery.keyboard.extension-typing.js" type="text/javascript"></script>
<link href="../style/jquery-ui.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="../style/keyboard.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

حالا برای معرفی این که کدوم ورودی باید به این صفحه کلید مجهز بشه، از این کد استفاده کنید:

$(function () {
jQuery("#pass").keyboard({ openOn: null, stayOpen: true }).addTyping();
$("#pass").focus(function () { $('#pass').getkeyboard().reveal(); });
});

مثال کاملش رو می تونید اینجا ببینید. (Source code رو ببینید)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ بهمن ۹۲ ، ۱۳:۳۷
mjrh